АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

29.07.2019
ПРИМЕДБЕ УПЈН НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Овде можете преузети сугестије и коментаре Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије на Предлог стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. - 2023. године. "Документи"  

02.11.2018
Примедбе и сугестије Удружења на Нацрт ЗЈН 2018.

У оквиру јавне расправе за доношење новог Закона о јавној набавци, Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије упутило је одређене примедбе и сугестије за које смтарамо да ће допринети побољшању законског текста, области јавних набавки и положају службеника за јавне набавке. Примедбе и сугестије можете погледати у оквиру ове вести, као и у рубрици "Документи"  

 


Изводи са рачуна УПЈН - Уплате за семинар за нашег Немању

Поштовани,
 
У прилогу можете наћи изводе са рачуна УПЈН, са целокупним прометом за наведене датуме, а из којих можете остварити увид у учињене уплате за хуманитарни семинар АКТУЕЛНО У ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ЗА НАШЕГ НЕМАЊУ, као и исплате без одлагања које су учињене на рачун породице Дамчевић.
 
У случају додатних измена и уплата, исте ће бити објављене.
 
Немањи желимо победу и брзо и успешно оздрављење.
 
 
УПЈН

30.06.2017
Радионица са Републичком комисијом 30.06.2017.

Уз подршку ОЕЦД/СИГМА програма, те у сарадњи са представницима Републичке комисије, у Београду је 30.06.2017. године одржана једнодневна конференција, а на тему "Унапређење система јавних набавки у Републици Србији - врсте нерегуларности и настојања да се оне идентификују". Представници Републичке комисије представили су члановима Удружења, као и другим присутнима неке од типичних грешака које се јављају у поступцима јавних набавки, идентификовали их и сутематизовали, у циљу поправљања праксе у примени ЗЈН умањења потребе за подношењем захтева за заштиту права. Удружење свесрдно поздравља овакву праксу Републичке комисије.

 
Презентације можете преузети на сајту Републичке комисије или ОВДЕ.

 

22.12.2016
Сврсисходност у јавнима набавкама

У сарадњи са регионалном коалицијом "Balkan Tender Watch", у периоду октобар - децамбар 2016. године, одржана је серија скупова и радионица на тему сврсисходности у јавним набавкама, и током којих је презентован Приручник о сврсисходности у јавним набавкама. Скупови су одржани у Новом саду, са акцентом на сврсисходности јавних набавки у области здравства (модератор Ђорђе Белнзада), у Суботици и Нишу (модератори Саша Варинац и Стеван Радуновић), а затим су организовани и регионални скупови са учешћем представника институција и цивилног сектора из Србије, Македоније, Босне и Херцегоцина и Црне Горе.
 
Приручник, презентације и остале материјале можете преузети на следећем линку http://www.balkantenderwatch.eu/dokumenti/30/2013/05/14/komparativno--komparativno.html

galerija G1