АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


Циљеви

НАШИ ЦИЉЕВИ

 • непрестано образовање и усавршавање у области јавних набавки
 • развој и ширење знања из области јавних набавки,
 • обезбеђење признања и значаја професије у јавним набавкама,
 • развој и примена професионалних и етичких стандарда,
 • сарадња са организацијама и асоцијацијама грађанског друштва која деле сличне вредности,
 • утицај и учешће у припреми прописа и правила, сарадњу и дијалог са државним органима, институцијама и другим јавним телима која су од значаја за развој система јавних набавки и професионалних стандарда у Републици Србији, као и кроз грађански и медијски утицај.

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 3. Статута УПЈН
Због остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. ради на подизању свести у погледу значаја јачања професионализма, етичких стандарда и антикорупционих правила у области јавних набавки;
 2. промовише интегритет струке и залаже се за унапређење професије у области јавних набавки;
 3. израђује едукативне програме из области јавних набавки;
 4. ради на стандардизацији праксе у јавним набавкама и бризи о поштовању професионалних и етичких стандарда;
 5. издаје и обезбеђује доступност књига и других публикације из области јавних набавки;
 6. промовише најбоље праксе у области јавних набавки;
 7. сарађује са појединцима, организацијама и удружењима, у земљи и иностранству у области јавних набавки;
 8. сарађује са високошколским институцијама, регулаторним телима, државним органима и цивилним друштвом ради остварења својих циљева;
 9. сарађује са пословним сектором у циљу унапређења праксе у области набавки;
 10. организује, самостално или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области јавних набавки;