АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


ПРЕДСЕДНИК

Предесдник УО је уједно и председник Удружења.

СТЕВАН РАДУНОВИЋ, председник УО