АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


Мисија

logo

„Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области јавних набавки. Циљеви Удружења су промовисање развоја и унапређење професије, знања, искуства, вештина и добре праксе, као и цивилног и струковног утицаја у области јавних набавки.

У том смислу, као своју основну мисију видимо посвећеност и рад на унапређењу система јавних набавки у Републици Србији до нивоа глобално признатих стандарда и најбољих пракси професионалног рада.

Узевши у обзир заједничку визију као основни циљ и разлог око ког се окупљамо, своју мисију оствариваћемо нарочито кроз:

  • непрестано образовање и усавршавање у области јавних набавки
  • развој и ширење знања из области јавних набавки,
  • обезбеђење признања и значаја професије у јавним набавкама,
  • развој и примену професионалних и етичких стандарда,
  • сарадњу са организацијама и асоцијацијама грађанског друштва која деле сличне вредности,
  • утицај и учешће у припреми прописа и правила, сарадњу и дијалог са државним органима, институцијама и другим јавним телима која су од значаја за развој система јавних набавки и професионалних стандарда у Републици Србији, као и кроз грађански и медијски утицај.

СТАТУТ УДРУЖЕЊА   ОСНИВАЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

ПРОГРАМСКЕ ТЕЗЕ