АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

25.01.2012
ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА

 
Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије основали су 25. јануара 2012. године у Новом Саду службеници за јавне набавке ради развоја и унапређења професије, знања, искустава, вештина и добре праксе у области јавних набавки.
 
Визија Удружења је стварање система јавних набавки заснованог на задовољавању јавних и општих потреба и интереса у Републици Србији, који је међународно признат као пример добре праксе на највишем нивоу и као пример најбољих професионалних стандарда, поштеног и часног обављања посла.
 
 
МЕДИЈИ