АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


НАДЗОРНИ ОДБОР

Контрола материјално финансијског пословања.

Три члана и један заменик члана.

  1. ЗОРА ЛОВРЕ, председник НО, CV
  2. ЗЛАТА ЖИВАНОВ-КРАПЕЖ. члан НО, CV
  3. ЈОВАН ЈОКОВИЋ, члан НО, CV
  4. МИЛАН РАЦИЋ, заменик члана НО, CV