АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


КО МОЖЕ ДА ПОСТАНЕ ЧЛАН?

  • сертификовани службеник за јавне набавке у смислу прописа који уређују област јавних набавки, са најмање три године професионалног искуства у области јавних набавки
  • друга лица која су професионално, стручно или академски повезана и заинтересована за област јавних набавки, и која су својим радом доказала своју стручност у области јавних набавки, односно својим радом допринели унапређењу система јавних набавки.