АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

12.10.2015
УПЈН У МАКЕДОНИЈИ

На позив Центра за грађанске комуникације из Скопља, представници УПЈН - Стеван Радуновић и Злата Живанов - Крапеж, боравили су у Скопљу и 29.10.2015. године одржали презентацију македонским службеницима за јавне набавке и другим заинтересованим лицима о значају струковног и професионалног удруживања у области јавних набавки. Такође је презентован и систем јавних набавки у Републици Србији.

galerija G1

14.08.2015
ПРАВНА ЗАШТИТА ЧЛАНОВА УПЈН ЗА СЛУЧАЈ МОБИНГА И УЗБУЊИВАЊА ЈАВНОСТИ

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије потписало је споразум са УГ "СТОП МОБИНГ СРБИЈА", којим се обезбеђује правна заштита чланова УПЈН за ситуације предвиђене прописима о заштити од злостављања на радуи заштити узбуњивача. Правна заштита која се обезбеђује овим споразумом подразумева помоћ и заступање како у споразумном решавању спорова, медијацији, тако и у случају поступка пред судовима када је обезбеђена правна заштита и заступање од већег броја адвокатских канцеларија.
 
Споразум можете преузети овде

07.08.2015
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У "Сл. Гласнику РС" бр. 68/2015 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, а који ступа на снагу 12.08.2015. године, изузев чл. 24. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (који регулише План набавки), који ступа на снагу 01.01.206. године.
 Поступци који су започети пре 12.08.2015. године спроводе се применом тада важећих прописа, док се сви поступци од 12.08.2015. године примењују у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.
 

16.06.2015
IFPSM NEWSLETTER SUMMER 2015.

16.06.2015
РАДИОНИЦА УПЈН - ПРОМОЦИЈА ПРАКТИКУМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗБИРКЕ МОДЕЛА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

У Новом Саду, 12 и 13.06.2015. године, одржана је радионица УПЈН, а у оквиру које су представљени уџбеници Практикум јавних набавки и Збирка модела конкурсних документација. Реч је о изврсним стручним штивима, који су резултат вишемесених напора ауторских тимова - Далиборка Срећков, Хана Хукић и Павле Карлечик за Практикум јавних набавки, односно Милица Малетић, Данијела Бојовић и Драган Јелић за Збирку конкурсних документација. Поред промоције наведених радова, на радионици су обрађене теме из области контроле јавних набавки, сврсисходности јавних набавки, заштите од мобинга, те је ипредстављен форум удружења и начини онлајн видео комуникације.

galerija G1

АГЕНДА