АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

07.08.2015
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У "Сл. Гласнику РС" бр. 68/2015 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, а који ступа на снагу 12.08.2015. године, изузев чл. 24. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (који регулише План набавки), који ступа на снагу 01.01.206. године.
 Поступци који су започети пре 12.08.2015. године спроводе се применом тада важећих прописа, док се сви поступци од 12.08.2015. године примењују у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.
 

16.06.2015
IFPSM NEWSLETTER SUMMER 2015.

16.06.2015
РАДИОНИЦА УПЈН - ПРОМОЦИЈА ПРАКТИКУМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗБИРКЕ МОДЕЛА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

У Новом Саду, 12 и 13.06.2015. године, одржана је радионица УПЈН, а у оквиру које су представљени уџбеници Практикум јавних набавки и Збирка модела конкурсних документација. Реч је о изврсним стручним штивима, који су резултат вишемесених напора ауторских тимова - Далиборка Срећков, Хана Хукић и Павле Карлечик за Практикум јавних набавки, односно Милица Малетић, Данијела Бојовић и Драган Јелић за Збирку конкурсних документација. Поред промоције наведених радова, на радионици су обрађене теме из области контроле јавних набавки, сврсисходности јавних набавки, заштите од мобинга, те је ипредстављен форум удружења и начини онлајн видео комуникације.

galerija G1

АГЕНДА

23.02.2015
IFPSM E - ZINE Фебруар 2015.

25.11.2014
КОРУПЦИЈСКА МАПА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, у сарадњи са ОЕБС, мисија у Србији спровело је пројекат "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији - практични примери". Резултат пројекта је анализа, коју је сачинио новинар Иван Нинић уз подршку Горана Марића и Милана Рацића, која је дата и одштампана у публикацији коју можете преузети на нашој интернет страници.
 
Из разлога сродности тема, те како се анализа ослања на ауторско дело саше варинца - "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији", оба рада су одштампана и дата у оквиру једне публикације, чиме се постуже заокруженост и целовитост ове теме, како са теоретског, тако и са практичног становишта.
 
Реч је о изузетном штиву за професионалце и све заинтересоване за област јавних набавки, а публикацију можете преузети ОВДЕ