АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

27.02.2014
УСВОЈЕНА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ РАСХОДА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА

На седници Владе Републике Србије, усвојена је Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више године. Уредба се примењује од 23.02.2014. године и односи са на директне и индиректне буџетске кориснике и организације обавезног социјалног осигурања.
 
Ова уредба од посебног је значаја за закључивање уговора о јавним набавкама, из разлога јер дефинише поступак давања сагласности за закључивање вишегодишњих уговора. Такође, од изузетне је важности и то што се предвиђа да уговори који се закључују на 12 месеци и краће, а чије се плаћање реалиује у две буџетске године, не подлежу обавези прибављања сагласности. У тој ситуацији постоји обавеза да се, пре покретања поступка јавне набавке, односно закључења уговора у случају изузетака од примене ЗЈН, обезбеди део средстава за обавезе које доспевају у текућој буцетској години.
 
Овим се у значајној мери уводи ред и прецизирају правила у вези са закључивањем вишегодишњих уговора, а због чега је досада ДРИ приликом ревизије пословања наручилаца врло често истицао примедбе.
 
Уредбу можете преузети овде

12.02.2014
УПЈН И СИГМА

Дана 12.02.2014. у просторијама канцеларије за европске интеграције, одржан је састанак између представника СИГМЕ и председника УПЈН Стевана Радуновића, а поводом годишње оцене о стању јавних набавки у Републици Србији.
 
У веома садржајном разговору, изнете се оцене и ставови о позитивним ефектима примене новог закона о јавним набавкама, али и одређене дилеме, критички осврт на одређена законска решења, као и припремљеност одређених државних органа за спровођење одредаба закона.

13.12.2013
УПЈН и ИПМ - Мониторниг и стандардизација јавних набавки у водопривреди

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије је са Интер-институционалном професионалном мрежом у сектору вода Србије (ИПМ) реализовало пројекат „Мониторинг и стандардизација (истоврсних) јавних набавки у водопривреди и формирање критеријума и успостављање базе податка позитивних и негативних референци - МОНИТОРИНГ II“.
Пројекат је подржан од стране Фондације за отворено друштво и имао је три циља:
   1) мониторинг јавних набавки за одабрану подобласт водопривреде у Републици Србији, а посебно целисходност поступка, као и прецизност и уједначеност садржаја конкурсне документације;
   2) поставити темеље за стандардизацију истоврсних јавних набавки, а на основу резултата мониторинга јавних набавки, директива Европске уније и других међународних стандарда у овој области;
   3) формирати почетну базу података позитивних и негативних референци за извођење радова за изабрану подобласт водопривреде.
 
Презентација пројекта "Мониторинг II " је одржана дана 13. децембра 2013. године у сали Дома инжењера „Никола Тесла“ у Београду. У реализацији пројекта је као представник Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије учествовала Милица Малетић. 
 
 

 

01.06.2013
УПЈН и ОЕБС - Корупцијска мапа - практични примери

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, уз финансијску подршку мисије ОЕБС у Србији, релизоваће пројекат "Корупцијска мапа у јавним набавкама у Републици Србији - практични примери". Пројекат ће се кроз анализу практичних примера и праксе надлежних органа, спроводити у периоду 01.06.2013. године до 31.12.2013. године, а са резултатима пројекта биће упозната заинтересована и стручна јавност. У пројекту учествују Иван Нинић, Милан Рацић и Горан Марић.

26.04.2013
Округли сто Заједно у борби против корупције

На семинару с градоначелницима и председницима општина из Србије и представницима немачких институција и органа за борбу против корупције у организацији Фондације „Конрад Аденауер" и „Балкан медија тима„ који је одржан 25. и 26 априла 2013.године у београдском хотелу „Парк", речено је да је корупција глобална појава и да се против ње мора борити заједнички.

Борба против корупције мора бити системска, дугорочна и можда на почетку неће бити резултата који се очекују, али то је једини начин да се заштите економија и развој земље, поручено је на скупу „Заједно у борби против корупције".

 У раду семинара је испред Удружења професионалаца у јавним набавкама учествовао Павле Карлечик, буџетски инспектор града Зрењанина, који је имао излагање у оквиру тачке "Спречавање злоупотребе јавних финансија на локалном нивоу" - српска искуства. У свом излагању он је посебно истакао да је једна од битних препрека злоупотребама и самој корупциј, професионализација, на само послова јавних набавки, већ свих стручних послова који се обављају у локалним самоуправама И како је то наведено у визији нашег Удружења примена И поштовање најбољих професионалних стандарда, поштеног  и часног обављања посла