АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


ЕТИЧКИ ОДБОР

Учешће у изради етичких норми и стандарда, дисциплински поступци.

Три члана и један заменик члана.

  1. СЛАЂАНА ЖАРАК, председник ЕО, CV
  2. ТОМИСЛАВ ДАРМАНОВИЋ, члан ЕО, CV
  3. МАРГАРЕТА ПАУНОВИЋ, члан ЕО, CV
  4. ИВАН БАБИЋ, заменик члана ЕО, CV