АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

14.02.2013
УПЈН и СИГМА

Представницу Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије одржали су састанак са представницима мисије СИГМА, ради редовне годишње оцене система јавних набаки у Републици Србији коју даје СИГМА, и који се користе као основа за састављање годишњег извештаја Европске комисије о непретку Републике Србије у процесу европских интеграција. УПЈН су представљали Слађана Жарак и Саша Варинац.

08.01.2013
Нови Закон о јавним набавкама

Нaрoднa скупштинa je 29. дeцeмбрa 2012. гoдинe усвojилa нoви Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa ("Сл. гласник РС", бр. 124/12) кojи је ступио нa снaгу 6. jaнуaрa 2013. гoдинe, a чиja je примeнa прeдвиђeнa oд 1. aприлa 2013. гoдинe.

Закон можете преузети овде

04.01.2013
Грађанско друштво и медији заједно против корупције

У организацији Топличког центра за демократију и људска права, Ужичког центра за људска права и демократију и Бечејског удружења младих, а уз подршку Агенције за борбу против корупције, објављена је публикација "Грађанско друштво и медији у борбипротив корупције". Коаутор публикације, уз Јовицу Кртинића и Милорада Бјелетића, је и Стеван Радуновић, председник УПЈН.

Публикацију можете преузети овде

25.12.2012
УПЈН на Ал Џазира

Гост у информативној емисији Ал Џазира Балканс био је члан УО УПЈН Саша Варинац. Тема прилога је предлог Закона о јавним набавкама који је у скупштинској процедури, као и могуће уштеде које би се оствариле усвајањем овог закона.

18.12.2012
Предлог Закона о јавним набавкама

Предлог Закона о јавним набавкама, који је у скупштинској процедури, можете преузети овде.
Напомена: На крају предложеног законског текста налази се табела са списком примедби и предлагача чији су предлози прихваћени приликом јавне расправе.