АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

01.06.2013
УПЈН и ОЕБС - Корупцијска мапа - практични примери

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, уз финансијску подршку мисије ОЕБС у Србији, релизоваће пројекат "Корупцијска мапа у јавним набавкама у Републици Србији - практични примери". Пројекат ће се кроз анализу практичних примера и праксе надлежних органа, спроводити у периоду 01.06.2013. године до 31.12.2013. године, а са резултатима пројекта биће упозната заинтересована и стручна јавност. У пројекту учествују Иван Нинић, Милан Рацић и Горан Марић.

26.04.2013
Округли сто Заједно у борби против корупције

На семинару с градоначелницима и председницима општина из Србије и представницима немачких институција и органа за борбу против корупције у организацији Фондације „Конрад Аденауер" и „Балкан медија тима„ који је одржан 25. и 26 априла 2013.године у београдском хотелу „Парк", речено је да је корупција глобална појава и да се против ње мора борити заједнички.

Борба против корупције мора бити системска, дугорочна и можда на почетку неће бити резултата који се очекују, али то је једини начин да се заштите економија и развој земље, поручено је на скупу „Заједно у борби против корупције".

 У раду семинара је испред Удружења професионалаца у јавним набавкама учествовао Павле Карлечик, буџетски инспектор града Зрењанина, који је имао излагање у оквиру тачке "Спречавање злоупотребе јавних финансија на локалном нивоу" - српска искуства. У свом излагању он је посебно истакао да је једна од битних препрека злоупотребама и самој корупциј, професионализација, на само послова јавних набавки, већ свих стручних послова који се обављају у локалним самоуправама И како је то наведено у визији нашег Удружења примена И поштовање најбољих професионалних стандарда, поштеног  и часног обављања посла

14.02.2013
УПЈН и СИГМА

Представницу Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије одржали су састанак са представницима мисије СИГМА, ради редовне годишње оцене система јавних набаки у Републици Србији коју даје СИГМА, и који се користе као основа за састављање годишњег извештаја Европске комисије о непретку Републике Србије у процесу европских интеграција. УПЈН су представљали Слађана Жарак и Саша Варинац.

08.01.2013
Нови Закон о јавним набавкама

Нaрoднa скупштинa je 29. дeцeмбрa 2012. гoдинe усвojилa нoви Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa ("Сл. гласник РС", бр. 124/12) кojи је ступио нa снaгу 6. jaнуaрa 2013. гoдинe, a чиja je примeнa прeдвиђeнa oд 1. aприлa 2013. гoдинe.

Закон можете преузети овде

04.01.2013
Грађанско друштво и медији заједно против корупције

У организацији Топличког центра за демократију и људска права, Ужичког центра за људска права и демократију и Бечејског удружења младих, а уз подршку Агенције за борбу против корупције, објављена је публикација "Грађанско друштво и медији у борбипротив корупције". Коаутор публикације, уз Јовицу Кртинића и Милорада Бјелетића, је и Стеван Радуновић, председник УПЈН.

Публикацију можете преузети овде