АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

23.02.2015
IFPSM E - ZINE Фебруар 2015.

25.11.2014
КОРУПЦИЈСКА МАПА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, у сарадњи са ОЕБС, мисија у Србији спровело је пројекат "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији - практични примери". Резултат пројекта је анализа, коју је сачинио новинар Иван Нинић уз подршку Горана Марића и Милана Рацића, која је дата и одштампана у публикацији коју можете преузети на нашој интернет страници.
 
Из разлога сродности тема, те како се анализа ослања на ауторско дело саше варинца - "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији", оба рада су одштампана и дата у оквиру једне публикације, чиме се постуже заокруженост и целовитост ове теме, како са теоретског, тако и са практичног становишта.
 
Реч је о изузетном штиву за професионалце и све заинтересоване за област јавних набавки, а публикацију можете преузети ОВДЕ
   
   

26.09.2014
1. Септембарски E-zine - 26.09.2014

УПЈН, као пуноправни члан међународног удружења IFPSM, од сада има пун приступ и електронском часопису E-zine који ће редовно бити прослеђиван члановима Удружења. Реч је о часопси који прати, анализира, истражује многа питања везана за набавке и снбдевања, како јевне, тако и чисто комерцијалне природе. Часопис ће омогућити члановима пуни увид у најновије савремене трендове везане за питање набавки и снабдевања.
 

19.09.2014
Пројекат израде Практикума јавних набавки и Збирке конкурсних документација

logo-undp.pngУдружење професионалаца у јавним набавкама, уз подршку УНДП - Програм Уједињених нација за развој у Србији, започело је активности на спровођењу два важна пројекта за професионалце и практичаре у области јавних набавки. Први представља израду публикације - Практикум јавних набавки, а други израду Збирке конкурсних документација за јавне набавке. Практикум подразмева преглед праксе, мишљења и ставова надлежних државних органа из области јавних набавки, пре свега Управе за јавне набавке и Републичке комисије, како би службеници за јавне набавке имали систематизована ауторитативна мишљења државних органа те како би били упознати са одлукама и решењима у сличним ситуацијама и по сличним питањима која им се јављају у пракси. На тај начин унапредиће се рад самих службеника, и смањити проценат грешака и ризик неусаглашености са прописима.

Збирка конкурсних документација представља компилацију одређених типичних модела конкурсних документација у појединим областима јавних набавки, те ће ова публикација представљати важну алатку и значајно олакшање у свакодневном раду приликом спровођења поступака јавних набавки.

Наравно, ове публикације представљају први, почетни корак,  и замишљено је да се исте периодично освежавају новим примерима, те да се стално врши њихова актуелизација кроз нова издања.

Радном групом за израду Практикума јавних набавки руководи Далиборка Срећков, а групом за израду Збирке конкурсних документација Милица Малетић.

20.06.2014
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СРБИЈИ: РАДНА ВЕРЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Конференција на којој је приказана Радна верзија Стратегије развоја јавних набавки у Србији одржана је 20.јуна 2014. године у Београду, Клуб Посланика, Толстојева 2.

Уводну реч на конференцији су дали:

  • Предраг Јовановић, Директор Управе за јавне набавке
  • Michael Davenport, Шеф Делегације Европске уније у Србији
  • Јадранка Јоксимовић, министар без портфеља задужен за европске интеграције
  • Марија Пејчиновић-Бурић, вођа PLAC пројекта

Радну верзију Стретегије развоја јавних набавки у Републици Србији је представила Данијела Бокан , Помоћник директора Управе за јавне набавке.

            Стретегија се односи на период 2014-2018 годину. Као стретешки циљеви реформи јавних набавки наведени су:изградња и развој јединственог система јавних набавки у РС, јачање конкуренције на тржишту јавних набавки, смањивање нерегуларности у систему јавних набавки, повећање економичности и ефикасности јавних набавки и потпуно усаглашавање домаћих прописа  са директивама и другим актима ЕУ у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси.

            Као приоритетне области којима се Стратегија бави су систематизоване у четири поглавља и то: унапређење регулаторног облика, јачање институционалног оквира, унапређење ефикасности и одрживости система јавних набавки и сузбијање нерегуларности у систему јавних набавки.

            У оквиру првог поглавља Стретегија се примарно бави усклађивањем националног законодавства са правним тековинама ЕУ.

            У оквиру другог поглавља као циљ се поставља успостављање институционалног оквира који ће обезбедити спровођење јединствене политике у свим областима везаним за јавне набавке, укључујући области концесија, јавно-приватног партнерства и одбране. у оквиру овог поглавља посебна пажња се посвећије координацији рада институција, посебно при доношењу прописа, како би се отклониле међусобне неусклађености секторских закона и избегло да промене других закона дерогирају ЗЈН. Исто тако , разматрају се и сви аспекти обезбеђења потребних кадровских, техничких и просторних капацитета за све институције које су релевантне за јавне набавке,

            Унапређење ефикасности и одрживости система јавних набавки  спровешће се кроз модернизацију, одрживост и професионализацију.

            У циљу сузбијања нерегуларности у систему јавних набавки Стратегије предвиђа развој заштите права, унапређење мера за сузбијање нерегуларности и борбе против корупције као и подизање свести најшире јавности .у циљу бољег упознавања са регулативом и праксом јавних набавки.