АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


Документа

03.12.2021.
25.12.2019.
24.10.2019.
19.08.2019.
02.11.2018.
30.11.2015.

-  Коментари, примедбе и сугестије Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије на описе послова Нацрта каталога радних места и звања у јавном сектору

24.11.2015.

- IFPSM NEWSLETTER WINTER 2015. ENG

29.10.2015.

KD_Zbirka_Konkursna_Dokumentacija_a4.pdf

KD_Praktikum_b5.pdf

14.08.2015.

- УГ "СТОП МОБИНГ – СРБИЈА''

07.08.2015.

Zakon_o_izmenama_i_dopunama_Zakona_o_javnim_nabavkama_2015_NSkupstina

Izmene_ZJN_2015_preciscen_tekst

16.06.2015.

- IFPSM NEWSLETTER SUMMER 2015. ENG

25.11.2014.

- Korupcijska mapa korice ENG

- Korupcijska mapa korice SRB

- Korupcijska mapa sistema javnih nabavki u Republici Srbiji ENG

Korupcijska mapa sistema javnih nabavki u Republici Srbiji SRB

13.12.2013.

Презентација пројекта "Мониторинг II"

Програмски извештај

08.01.2013. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
18.12.2012. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
31.10.2012. ОСНОВИ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
21.09.2012. КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ У ВЕЗИ СА ПРЕДЛОГОМ НОВОГ ЗЈН-А