АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

12.10.2020
Ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији - СТУДУЈЕ СЛУЧАЈЕВА

У току је друга година спровођења заједничког пројекта "ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији" са Центром за примењене европске студије (ЦПЕС), као водећим партнером у наведеном пројекту.
 
Део пројекта јесте и израда студија случејва, а досада објављене студије случајева, подељене по областима (инфраструктура, заштита животне средине и здравство) можете видети на страници https://cpes.org.rs/ka-efikasnijem-sistemu/ . На крају описа сваког случаја, налази се линк за преузимање целокупне детаљне студије случаја.

25.12.2019
НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На овом линку можете преузети нови Закон о јавним набавкама у ПДФ формату "Закон"

24.10.2019
АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЕУ ПРОПИСИМА

Анализа ефикасности система јавних набавки у Србији и његове усклађености са ЕУ прописима део је пројекта ка ефикаснијем систему јавних набавки у Србији, који се реализује у сарадњи са Центром за примењене европске студије, уз подршку Европске уније.

Уз смањење корупције успостављањем ефикасног система јавних набавки, циљ пројекта је и увођење одговорности у трошењу јавних средстава. Јавне набавке су један од најважнијих инструмената јавне потрошње на свим нивоима власти, због чега имају велики финансијски, политички и економски значај. Истовремено, због обима средстава која се троше, реч је о области у којој се могу јавити бројни ризици у погледу злоупотребе, корупције или неефикасног трошења.

Основни циљ ове анализе јесте утврђивање усклађености система јавних набавки у Србији са циљевима и вредностима које је Европска унија прокламовала у својим документима и јавним политикама, као што су већа ефикасност, више електронских набавки, олакшано учешће малих и средњих предузећа, умањење административног терета, адресирање социјалних проблема и изазова, превенција корупције и изградња културе интегритета. "Документ"  

29.07.2019
ПРИМЕДБЕ УПЈН НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Овде можете преузети сугестије и коментаре Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије на Предлог стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. - 2023. године. "Документи"  

02.11.2018
Примедбе и сугестије Удружења на Нацрт ЗЈН 2018.

У оквиру јавне расправе за доношење новог Закона о јавној набавци, Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије упутило је одређене примедбе и сугестије за које смтарамо да ће допринети побољшању законског текста, области јавних набавки и положају службеника за јавне набавке. Примедбе и сугестије можете погледати у оквиру ове вести, као и у рубрици "Документи"