АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

21.09.2016
УПЈН И РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - 07. и 08.09.2016. године

У оквиру ЕУ "Twining light" пројекта - јачање заштите права у Републици Србији, те у сарадњи са представницима пројекта - словеначке Државне ревизијске комисије и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Републике Србије, у Београду је одржана дводневна регионална конференција, у оквиру које је 08.09.2016. године одржана и посебна конференција између представника УПЈН и представника Републичке комисије, а на тему јачања и даљег развоја система заштите права.
 
Презентације са овог дводневног догађаја, укључујући и презентације најчешћих неправилности у поступцима јавних набавки, можете наћи ОВДЕ.


IFPSM Newsletter Summer 2016.

24.11.2015
IFPSM NEWSLETTER WINTER 2015

30.10.2015
ПРАКТИКУМ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗБИРКА МОДЕЛА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Практикум јавних набавки и Збирка модела конкурсних документација од сада су доступни, не само члановим УПЈН, већ и целокупној заинтересованој јавности, како би смо допринели унапређењу професионалне праксе у јавним набавкама. Уверени смо да ће наведене публикације бити од помоћи свим службеницима за јавне набавке, али и заинтересованој стручној јавности. Без обзира што су наведене публикације израђене и објављене пре усвајања законских измена, и даље су у изузетно високом степену примењиве, будући да садрже низ актуелних и практичних решења.