АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

16.06.2015
РАДИОНИЦА УПЈН - ПРОМОЦИЈА ПРАКТИКУМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗБИРКЕ МОДЕЛА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

У Новом Саду, 12 и 13.06.2015. године, одржана је радионица УПЈН, а у оквиру које су представљени уџбеници Практикум јавних набавки и Збирка модела конкурсних документација. Реч је о изврсним стручним штивима, који су резултат вишемесених напора ауторских тимова - Далиборка Срећков, Хана Хукић и Павле Карлечик за Практикум јавних набавки, односно Милица Малетић, Данијела Бојовић и Драган Јелић за Збирку конкурсних документација. Поред промоције наведених радова, на радионици су обрађене теме из области контроле јавних набавки, сврсисходности јавних набавки, заштите од мобинга, те је ипредстављен форум удружења и начини онлајн видео комуникације.

galerija G1

АГЕНДА

23.02.2015
IFPSM E - ZINE Фебруар 2015.

25.11.2014
КОРУПЦИЈСКА МАПА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, у сарадњи са ОЕБС, мисија у Србији спровело је пројекат "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији - практични примери". Резултат пројекта је анализа, коју је сачинио новинар Иван Нинић уз подршку Горана Марића и Милана Рацића, која је дата и одштампана у публикацији коју можете преузети на нашој интернет страници.
 
Из разлога сродности тема, те како се анализа ослања на ауторско дело саше варинца - "Корупцијска мапа јавних набавки у Србији", оба рада су одштампана и дата у оквиру једне публикације, чиме се постуже заокруженост и целовитост ове теме, како са теоретског, тако и са практичног становишта.
 
Реч је о изузетном штиву за професионалце и све заинтересоване за област јавних набавки, а публикацију можете преузети ОВДЕ
   
   

26.09.2014
1. Септембарски E-zine - 26.09.2014

УПЈН, као пуноправни члан међународног удружења IFPSM, од сада има пун приступ и електронском часопису E-zine који ће редовно бити прослеђиван члановима Удружења. Реч је о часопси који прати, анализира, истражује многа питања везана за набавке и снбдевања, како јевне, тако и чисто комерцијалне природе. Часопис ће омогућити члановима пуни увид у најновије савремене трендове везане за питање набавки и снабдевања.
 

19.09.2014
Пројекат израде Практикума јавних набавки и Збирке конкурсних документација

logo-undp.pngУдружење професионалаца у јавним набавкама, уз подршку УНДП - Програм Уједињених нација за развој у Србији, започело је активности на спровођењу два важна пројекта за професионалце и практичаре у области јавних набавки. Први представља израду публикације - Практикум јавних набавки, а други израду Збирке конкурсних документација за јавне набавке. Практикум подразмева преглед праксе, мишљења и ставова надлежних државних органа из области јавних набавки, пре свега Управе за јавне набавке и Републичке комисије, како би службеници за јавне набавке имали систематизована ауторитативна мишљења државних органа те како би били упознати са одлукама и решењима у сличним ситуацијама и по сличним питањима која им се јављају у пракси. На тај начин унапредиће се рад самих службеника, и смањити проценат грешака и ризик неусаглашености са прописима.

Збирка конкурсних документација представља компилацију одређених типичних модела конкурсних документација у појединим областима јавних набавки, те ће ова публикација представљати важну алатку и значајно олакшање у свакодневном раду приликом спровођења поступака јавних набавки.

Наравно, ове публикације представљају први, почетни корак,  и замишљено је да се исте периодично освежавају новим примерима, те да се стално врши њихова актуелизација кроз нова издања.

Радном групом за израду Практикума јавних набавки руководи Далиборка Срећков, а групом за израду Збирке конкурсних документација Милица Малетић.