АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals


Како да постанем члан?

  • Заинтерсеовани кандидат попуњава приступницу
  • Комисија за пријем чланова констатује испуњеност услова
  • Управни одбор, на основу препоруке Комисије за пријем чланова о испуњености услова, доноси одлуку о пријему у чланство Удружења