АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals










УПРАВНИ ОДБОР

Руководећи орган – седам чланова.

Предесдник УО је уједно и председник Удружења.

  1. СТЕВАН РАДУНОВИЋ, председник УО, CV
  2. ДАЛИБОРКА СРЕЋКОВ, заменик председника УО, CV
  3. НАДА ГВОКА, члан УО, CV
  4. ГОРАН МАРИЋ, члан УО, CV
  5. САША ВАРИНАЦ, члан УО, CV
  6. ДАНИЈЕЛА БОКАН, члан УО, CV
  7. ВЛАДИМИР БАЊАНИН, члан УО, CV