АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

22.12.2016
Сврсисходност у јавнима набавкама

У сарадњи са регионалном коалицијом "Balkan Tender Watch", у периоду октобар - децамбар 2016. године, одржана је серија скупова и радионица на тему сврсисходности у јавним набавкама, и током којих је презентован Приручник о сврсисходности у јавним набавкама. Скупови су одржани у Новом саду, са акцентом на сврсисходности јавних набавки у области здравства (модератор Ђорђе Белнзада), у Суботици и Нишу (модератори Саша Варинац и Стеван Радуновић), а затим су организовани и регионални скупови са учешћем представника институција и цивилног сектора из Србије, Македоније, Босне и Херцегоцина и Црне Горе.
 
Приручник, презентације и остале материјале можете преузети на следећем линку http://www.balkantenderwatch.eu/dokumenti/30/2013/05/14/komparativno--komparativno.html

galerija G1

21.09.2016
УПЈН И РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - 07. и 08.09.2016. године

У оквиру ЕУ "Twining light" пројекта - јачање заштите права у Републици Србији, те у сарадњи са представницима пројекта - словеначке Државне ревизијске комисије и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Републике Србије, у Београду је одржана дводневна регионална конференција, у оквиру које је 08.09.2016. године одржана и посебна конференција између представника УПЈН и представника Републичке комисије, а на тему јачања и даљег развоја система заштите права.
 
Презентације са овог дводневног догађаја, укључујући и презентације најчешћих неправилности у поступцима јавних набавки, можете наћи ОВДЕ.


IFPSM Newsletter Summer 2016.

24.11.2015
IFPSM NEWSLETTER WINTER 2015