АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

УПЈН

УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА
У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРИСТУПНИЦА


име и презиме

назив послодавца и адреса

назив радног места

адреса пребивалишта

мобилни телефон

е-маил

године радног искуства у јавним набавкама
ДА / НЕ
сертификат за службеника за јавне набавке

 
Сагласан са Статутом и циљевима Удружења приступам Удружењу професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

 

датум

потпис