АГРЕГАЦИЈА АКТУЕЛНОСТИ
Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије

Serbian Association of Public Procurement Professionals

21.09.2012
КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ УДРУЖЕЊА У ВЕЗИ СА ПРЕДЛОГОМ НОВОГ ЗЈН-А

Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије изражава посебну захвалност Председнику Народне скупштине на упућеном позиву за узимање учешћа у процедури израде Нацрта закона о јавним набавкама, а ради израде што квалитетнијег законског текста који ће на најбољи начин остварити принципе на којима почива област јавних набавки у Републици Србији.
 
У овом делу можете преузети:
 

Коментаре и примедбе упућене од стране чланова Удружења

 

14.09.2012
КОНФЕРЕНЦИЈА: “УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ”

Удружење професионалаца у јавним набавкама је, уз подршку USAID Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, организовало конференцију: „Унапређивање и повећање ефикасности система јавних набавки“, у Београду, хотел Зира, 10. септембра 2012. године.

На конференцији су разматрана питања контроле и сузбијања нерегуларности у систему јавних набавки са освртом на потребне измене прописа. Такође је разматрано како унапредити економичност поступака јавних набавки и смањити трошкове учесника у поступку, као и снизити укупне издатке везане за јавне набавке по основу остваривања најповољније „вредности за новац“.

У раду конференције су, поред чланова Удружења, учествовали представници: Друштва судија Србије, Удружења тужилаца Србије, Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције, Управе за јавне набавке, Транспарентности Србија, Коалиције за надзор јавних финансија и других органа и организација.

Закључке и препоруке са конференције везане за Предлог закона о јавним набавкама, Удружење ће доставити Законописцу и поставити на своју Интернет страницу.

ПОЗИВНО ПИСМО , Press release

ПРОГРАМ РАДА

МЕДИЈИ

galerija G1

13.09.2012
ИЗБОР ИЗ ЕМИСИЈА ТАЛАСАЊЕ: Зашто су јавне набавке највећи извор корупције у Србији?

Зашто су јавне набавке највећи извор корупције у Србији? Колико ће нови закон о јавним набавкама поједноставити процедуру, пооштрити казнене одредбе и спречити злоупотребе? Гости емисије Таласање – Пусти причу Радио Београда 1 у четвртак 13.09.2012. године су Стеван Радуновић, председник Удружења професионалаца у јавним набавкама Србије, Немања Ненадић, програмски директор организације "Транспарентност Србија" и Бојан Терзић, коаутор Закона о јавним набавкама.

Аутор и водитељ емисије је Оливера Симић Милошевић.

 

25.07.2012
Одржан састанак са председником ДРИ

Представници Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије Стеван Радуновић, председник и Далиборка Срећков, заменица председника, одржали су састанак са председником Државне ревизорске институције г. Радославом Сретеновићем.

Теме састанка су биле сарадња професионалних удружења из области јавних набавки и државних институција из ове области, као и предстојеће законске измене у области јавних набавки.

Учесници састанка су истакли снажну вољу и потребу за будућом сарадњом.

 

25.01.2012
ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА

 
Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије основали су 25. јануара 2012. године у Новом Саду службеници за јавне набавке ради развоја и унапређења професије, знања, искустава, вештина и добре праксе у области јавних набавки.
 
Визија Удружења је стварање система јавних набавки заснованог на задовољавању јавних и општих потреба и интереса у Републици Србији, који је међународно признат као пример добре праксе на највишем нивоу и као пример најбољих професионалних стандарда, поштеног и часног обављања посла.
 
 
МЕДИЈИ